QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUẢNG CÁO BĂNG RÔN

Tin tứcNgày: 26-08-2023 bởi: DVN Co

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUẢNG CÁO BĂNG RÔN

Thủ tục thực hiện quảng cáo trên băng rôn hiện nay được pháp luật quy định như thế nào?
Quảng cáo băng-rôn, phướng, bạt có phải làm hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo không? Hồ sơ bao gồm những nội dung gì?

Quảng cáo băng-rôn, phướng, bạt có phải làm hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo không?

Căn cứ theo Điều 30 Luật Quảng cáo 2012 quy định về trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn như sau:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.

băng rôn quảng cáo Nhà thuốc

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Như vậy khi thực hiện quảng cáo trên băng rôn, doanh nghiệp gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương.

Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Căn cứ Điều 29 Luật Quảng cáo 2012 quy định về hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn như sau:

- Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.

- Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật này.

băng rôn là hình thức quảng cáo phổ biến

- Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.

- Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.

- Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn.

- Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.

Như vậy, hồ sơ bạn thực hiện theo quy định trên nhé để đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Chính phủ quy định điều kiện quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt khác khi có phát sinh trên thực tế.

Như vậy, trước khi quảng cáo bạn xem thêm quy định trên để đảm bảo được rằng mình không vi phạm về điều kiện quảng cáo của pháp luật bạn nhé.


Bài viết gần đây